קישורים שימושיים

אתר המועצה המקומית אלקנה 

מאגר  תמונות של דני סיטרון (צלם תושב אלקנה - מתעד את היישוב מאז שנת 2011)

מאגר תמונות וסרטים של דורון רדי (צלם תושב אלקנה - מתעד את היישוב מאז שנת 2011)