קישורים שימושיים

אתר המועצה המקומית אלקנה

מאגר  תמונות של דני סיטרון - צלם תושב אלקנה (מתעד את היישוב מאז שנת 2011)

מאגר תמונות וסרטים של דורון רדי - צלם תושב אלקנה (מתעד את היישוב מאז שנת 2011)

ארכיון העיר אריאל  - סיפור מקומי: מסע על ציר הזמן

אתרי תיירות בשומרון - בתוך אתר המועצה האזורית שומרון