תמונות

במדור זה אלבומי תמונות של אירועים שהתקיימו באלקנה. נשמח לקבל תמונות נוספות של אירועים לאורך השנים ולצרפן לאלבומים הקיימים. אנא פנו דרך צור קשר.